Plan en beleef zelf de beroemde elfstedentocht

Algemene voorwaarden

Elfstedenonline.nl

Datum: 14 oktober 2020

Hieronder vind je de voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van de Elfstedenonline.nl website. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door.

Door gebruik te maken van de website, op welke manier dan ook, aanvaart je daarmee gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Elfstedenonline.nl kan deze voorwaarden op ieder moment wijzigen. Elfstedenonline.nl raadt je aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


1. Definities

1.1 Elfstedenonline.nl en Gunfactor 10

Elfstedenonline.nl is gevestigd op de hoogstraat 28 in Bolsward. Elfstedenonline.nl is zelfstandig onderdeel van Gunfactor 10, gevestigd aan de Hoogte Kadijk 119-3 in Amsterdam. Gunfactor 10 is geregistreerd bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder nummer 51673304.

1.2 Elfstedenonline.nl

De website waarop je alle Elfstedentochten van Friesland kunt terugvinden. Ook vind je hier de mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een Elfstedentocht door Friesland.

1.3 Elfstedentocht

De Elfstedentocht (Fries: Alvestêdetocht) is een bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs die wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Vanwege de afstand en vanwege het heroïsche karakter wordt de Elfstedentocht ook wel ‘De Tocht der Tochten’ genoemd. Naast de schaatstocht worden door de jaren heen diverse variant Elfstedentochten georganiseerd. Vele daarvan hebben een sportief karakter.

1.4 Bezoeker

Bezoeker van de Elfstedenonline.nl website.

1.5 Ondernemer

Op de website www.elfstedenonline.nl worden diverse ondernemers genoemd. Deze ondernemers zijn gevestigd in één van de elf steden in Friesland.

1.6 Redactie

De beheerders van Elfstedenonline.nl die de inhoud van de website bijhouden.

1.7 Inhoud

Al het materiaal waaronder foto's, teksten en linkjes die geplaatst zijn op Elfstedenonline.nl.

1.8 Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten, zoals auteursrecht en merkenrecht.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder die gebruik van Elfstedenonline.nl maakt.

2.2 De eigenaar van Elfstedenonline.nl (en daarmee ook de eigenaar van Gunfactor 10) is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is je enige mogelijkheid om Elfstedenonline.nl niet meer te gebruiken. Elfstedenonline.nl raadt je aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


3. Vermelding op Elfstedenonline.nl

3.1 Je kunt, zonder vooraf gevraagd toestemming, zijn vermeld op www.elfstedenonline.nl. Deze vermelding is gratis. Mocht je om welke reden dan ook verwijderd willen worden van de website, dan verwijderen we jou zo spoedig mogelijk na het invullen van dit formulier.

3.2 Een (gratis) vermelding kan door de redactie te allen tijde weer worden verwijderd van Elfstedenonline.nl.


4. Toestemming voor gebruik van foto's

4.1 Op de website is gebruik gemaakt van foto’s van een vakfotograaf en gratis stockfoto’s. Mocht een foto ten onrechte op de website worden gebruikt, dan worden deze foto’s per direct verwijderd. Mail ons alsjeblieft dan zo spoedig mogelijk over deze foto op info@elfstedenonline.nl

4.2 Ondernemers kunnen ook foto’s toezenden voor gebruik op de site. Elfstedenonline.nl neemt aan dat de foto’s die toegezonden worden door een ondernemer of bezoeker van de site, daadwerkelijk gebruikt mogen worden op de site. De persoon die de foto’s toezend heeft de auteursrechten van de foto’s of expliciet toestemming gekregen van de eigenaar van de foto's. Elfstedenonline.nl verwijdert de foto’s zodra hier een misverstand over ontstaat en is niet eindverantwoordelijk voor het gebruik van deze foto’s op de website of andere kanalen.

4.3 Foto’s worden (alleen) gebruikt voor:

  • De vermelding van de ondernemer of Elfstedentocht op Elfstedenonline.nl.
  • In andere content van Elfstedenonline.nl
  • Op de social media kanalen van Elfstedenonline.nl.
  • Voor andere promotiedoeleinden ten behoeve van Elfstedenonline.nl.